Wszystko co trzeba wiedzieć o transporcie ponadgabarytowym

Aby sprawnie przeprowadzić transport ponadgabarytowy, należy z uwagą zaplanować proces logistyczny, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów i wymaganych zezwoleń. To szczególny rodzaj transportu, bo wymaga dokonania precyzyjnej analizy, dot. np. przeszkód, które czekają nas podczas przewozu (mosty, wąskie drogi itp.)

Transport ponadgabarytowy – co to takiego?

Aby doprecyzować, czym jest transport ponadgabarytowy, należy przyjrzeć się przepisom dot. transportu lądowego, kolejowego i morskiego. Za ładunki ponadgabarytowe uznaje się bowiem ładunki, które przekraczają dopuszczalne normy. Nierzadko są to po prosty ogromne elementy konstrukcyjne, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany oraz urządzenia wykorzystywane w przemyśle. Charakteryzują się więc niestandardowymi wymiarami i wagą. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to zasady przejazdu określa np. ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. W je zapisach znajdziemy informacje o konkretnych parametrach, takich jak:

  1. nacisk osi w pojazdach;
  2. wymiary i masa pojazdu.

Aby móc przewozić ładunki ponadgabarytowe należy dysponować specjalnymi zezwoleniami i spełniać warunki przewidziane dla transportu morskiego, drogowego i kolejowego.

O czym trzeba pamiętać, organizując transport morski, drogowy i kolejowy ładunków ponadgabarytowych?

Właściwe zezwolenia to podstawa, a żeby je zdobyć, trzeba orientować się w szeregu formalności. Stosowny dokument powinien zawierać m.in. informacje o dokładnej trasie przejazdu oraz o tym, ile ten proces będzie trwał. W niektórych przypadkach trzeba będzie jeszcze zatroszczyć się o to, aby zawrzeć informacje o sposobie pilotowania. Sprawy nie ułatwia fakt, że poszczególne Państwa mogą mieć różne przepisy w związku z transportem ładunków ponadgabarytowych.

Przedsiębiorstwa, specjalizujące się w organizacji usług transportowych dbają o to, żeby wszystkie formalności (np. pozwolenia), były dopięte na ostatni guzik. Podmioty wybierające takie firmy transportowe jak np. Grupa Transportowa, mogą spodziewać się doskonałego zabezpieczenia towaru, bezpieczeństwa i terminowości.

Źródło: https://www.grupatransportowa.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *