Jakie usługi świadczy organizacja odzysku odpadów poużytkowych i jakie przedsiębiorstwa powinny z nich korzystać

Obowiązkiem odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych można zająć się samodzielne lub zlecić tę czynność wyspecjalizowanej organizacji. Druga opcja charakteryzuje się wyższym bezpieczeństwem i daje nam pewność, że postępujemy w stu procentach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czym dokładnie zajmują się organizacje odzysku odpadów poużytkowych?

Organizacje tego typu zapewniają pomoc m.in. w:

  • odzysku i recyklingu opon;
  • odzysku i recyklingu olejów.

Taka współpraca powinna zapewniać zleceniodawcy pełną realizację jego interesów i opierać się na terminowych działaniach.

Kto natomiast zobowiązany jest do korzystania z takich usług? Aby dowiedzieć się o tej kwestii więcej, warto zajrzeć do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932-t.j.). W artykule 3 znajdziemy m.in. zapis o tym, że „Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju”. Ustawa precyzuje również sposoby obliczania osiągniętych poziomów recyklingu.

Jak wybrać firmę, zajmującą się recyklingiem olejów, opon i odpadów poużytkowych?

Podczas procesu wyboru firmy zwróćmy uwagę na doświadczenie usługodawcy. Jeśli przedsiębiorstwo od lat z sukcesem działa w branży recyklingu produktów, istnieje większa szansa na to, że odpowiednio zadba o przejęcie i wykonanie tego typu obowiązków. Dla wielu klientów istotna jest również kompleksowość usług. To ważne, zwłaszcza jeśli klient potrzebuje pomocy w odzysku różnych odpadów. Dobrze będzie zwrócić uwagę również na kwestie finansowe. Współpraca z podmiotem, który oferuje niezmienne opłaty w okresie roku rozliczeniowego, uchroni nas przed nieprzyjemnymi niespodziankami.