Obligacje komunalne jako sposób finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego

Coraz więcej samorządów decyduje się na emitowanie obligacji jako sposobu na finansowanie różnorodnej działalności i zadań samorządu terytorialnego. Po ten model sięgają zarówno duże jak i mniejsze samorządy. Obligacje samorządowe sprawiają, że gminy, powiaty i województwa pozyskują niezbędny kapitał bezpośrednio z rynku i wykorzystują go np. na realizację zadań, które nie otrzymają pokrycia z innych źródeł finasowania.

Obligacje komunalne w Polsce

Obligacje komunalne pozwalają również samorządom na uzbieranie środków niezbędnych do sfinansowania udziału własnego w projektach unijnych. Ma to szczególne znaczenie teraz, gdy wszyscy zainteresowani czekają na kolejną transzę funduszy europejskich. W ten sposób obligacje samorządowe stają się nowoczesną formą kredytowania, bezpieczną i atrakcyjną dla wszystkich stron transakcji.

Emisja obligacji w Polsce – przepływ środków

Aby emisja obligacji samorządowych mogła dojść do skutku samorządy muszą znaleźć partnera, dostawcę kapitału. Może nim być bank czy dom maklerski oraz specjalny Agent Emisji, instytucja, której zadaniem jest zapewnienie tak skomplikowanej operacji jakim są emisje obligacji, pełną zgodność z prawem w każdym aspekcie rządzącym rynkiem kapitałowym.

Obligacje samorządowe to instrument finansowy, który znacząco poszerza potencjał sprawczy samorządów. Emisje obligacji pod nadzorem instytucji o najwyższych kompetencjach jest bezpieczne dla wszystkich stron transakcji- dostawcy kapitału, który oczekuje atrakcyjnych warunków, emitenta obligacji oraz kupca. Gdzie uzyskać więcej informacji? Na stronach rzetelnych firm, takich jak np. https://aesco.com.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *