Biznes Archive

Przejrzystość dokumentów czyli kilka słów o archiwizacji

Ład i porządek to jedna ze składowych efektywnej organizacji pracy firmy czy urzędu. Właściwe zarządzanie dokumentami nie dotyczy jedynie bieżących faktur czy umów, a wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności danego przedsiębiorstwa.  Czym jest archiwizacja? Archiwizacja dokumentów …