Dlaczego kadra managerska i zespoły IT powinny skorzystać ze szkoleń z obszarów Agile oraz Team-Design?

W dzisiejszych czasach technologia idzie do przodu bardzo szybko. W związku z tym jedynie zespoły IT, które nadążają za zmianami, mają szansę zaistnieć na rynku. By umożliwić im doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy, powstały szkolenia IT kierowane do managerów i całych zespołów.

Jakie obszary są obecnie najważniejsze w kontekście rozwoju zespołów IT?

Można wyróżnić dwa najważniejsze obszary, w zakresie których muszą rozwijać się zespoły IT. Należą do nich:

  • budowanie tzw. kompetencji zwinności w zespole (team-agile),
  • umiejętność planowania kreatywnego grupowego procesu rozwiązywania problemów (team-design).

To właśnie dlatego szkolenia IT wybierane przez firmy powinny koncentrować się wokół wymienionych obszarów.

Jakie szkolenia dotyczą zagadnień z obszarów Agile oraz Team-Design?

Pierwsze warte uwagi szkolenie to Design Sprint – koncentruje się ono na metodzie służącej do szybkiego weryfikowania dowolnych hipotez projektowych. Przeznaczone jest zarówno dla managerów, jak i całych zespołów.

Stricte do kadry managerskiej oraz liderów kierowane jest szkolenie Management 3.0. Obejmuje ono materiał z zakresu team-designu i umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami zarządzania zespołem. Ten sam zakres obejmuje warsztat Team Alignment, dzięki któremu zespół ma szansę lepiej zrozumieć i sprecyzować cele projektów.

Dobry kurs Agile dla managerów to np. Leading SAFe. Udział w nim pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do kierowania zespołem Lean-Agile. Dla członków zespołu przeznaczony jest kurs Agile: SAFe for Teams.

Natomiast Scrum Masterzy i osoby kandydujące do pełnienia tej funkcji zdobędą umiejętność budowania i rozwijania wysokowydajnych zespołów dzięki szkoleniu Agile: SAFe Scrum Master.

Dlaczego kadra managerska i zespoły IT powinny skorzystać ze szkoleń z obszarów Agile oraz Team-Design?

Gdzie odbywają się szkolenia IT?

By szkolenia były jak najbardziej efektywne, często zaleca się przeprowadzenie ich w formie stacjonarnej. Jednak w wielu przypadkach możliwe do zrealizowania są też szkolenia IT online. Nie na każdym kursie fizyczna obecność uczestników jest niezbędna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *