Jak wygląda odprawa celna w transporcie morskim?

Nawiązanie współpracy z firmą, specjalizującą się w spedycji morskiej to najpewniejszy sposób na zyskanie kontroli nad kształtem tego procesu. Pewność, że odprawa celna przebiega płynnie, bez problemów i zgodnie z obowiązującymi przepisami to komfort i możliwość skupienia się na innych aspektach swojej działalności. Dzisiaj dowiesz się, jak eksperci z Warszawy troszczą się o odprawy celne w transporcie morskim.

Najważniejsze zagadnienia

Agencja celna działa w imieniu swojego klienta, który może być importerem lub eksporterem. Jako firma, możemy samodzielnie wybrać, z jaką agencją chcemy współpracować. Bywają jednak sytuacje, że to spedytor, z którym pracujemy, wybiera ten podmiot, bazując na przeszłych doświadczeniach.

Współpraca nie zawsze musi mieć charakter długoterminowy. Czasem agencja celna dostaje upoważnienie jednorazowe. Innym razem współpraca ma charakter stały. Zanim upoważnimy podmiot do występowania w naszym imieniu, musimy zadbać o formalności, m.in. innymi dołączyć do upoważnienia REGON, NIP oraz inne kopie dokumentów firmy.

Import i eksport czyli odprawy celne w transporcie morskim w Warszawie

Zarówno w przypadku importu, jak i podczas eksportu musimy przedstawić odpowiednią dokumentację. Aby dokonać formalności związanych z odprawą celną eksportową, należy nawiązać współpracę albo z Urzędem Granicznym albo z Urzędem Celnym. Aby załatwić wszystkie formalności, musimy być w stanie przedstawić:

  • packing list (specyfikację)
  • fakturę.

To, jak przebiegają odprawy celne w transporcie morskim w Warszawie, dotyczące importu, zależy od tego, czy odprawa ma miejsce w porcie granicznym. Jeśli przeprowadzana jest w głębi kraju, będziemy musieli zadbać o odprawę przekazową. Sprawnie działająca agencja celna, np. Sadmax, nam w tym pomoże, wspierając nas m.in. w formalnościach związanych z wystawieniem dokumentu T1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *