Jak skutecznie zabezpieczyć miejsce pracy przed zagrożeniem pożarowym?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zadbanie o organizację ochrony przeciwpożarowej firmy. Jeśli zaniedba tę kwestię, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to podstawowy krok, który należy podjąć, jeśli planujemy prowadzić jakąkolwiek działalność i zatrudniać ludzi. O co trzeba się zatroszczyć, żeby skutecznie zabezpieczyć obiekt przed zagrożeniem pożarowym?

Profesjonalna ochrona przeciwpożarowa

W zakładach pracy mamy do czynienia z różnym ryzykiem pożarowym. Czasem obiekty są na nie szczególnie narażone z uwagi np. na rodzaj prowadzonej działalności. Nawet jeśli pozornie sposób działania firmy w żaden sposób nie wzmaga ryzyka zaistnienia pożaru, musimy rozważyć sytuacje, w których dochodzi do takiego incydentu.

Przede wszystkim warto wiedzieć, jak ten obowiązek kształtuje się od strony prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacją obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową powinien się zająć zarządca obiektu albo jego użytkownik. Ta druga sytuacja ma miejsce na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą zawiera się z właścicielem budynku. W takim budynku sprecyzowane zostają kwestie zarządzania i użytkowania nieruchomością. Czasem jednak umowy się nie sporządza. Prawo precyzuje również, co zrobić w takich przypadkach. Wtedy odpowiedzialność spoczywa na osobie, która rzeczywiście jest faktycznym użytkownikiem obiektu.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – jaki sklep internetowy wybrać?

Gdy już wiemy, jak kwestia ochrony przedstawia się od strony prawnej, czas przejść do kwestii bardziej praktycznych, czyli wyposażenia się w niezbędne sprzęty. W zakładach pracy nie powinno zabraknąć takich artykułów, jak np.:

  • koce gaśnicze;
  • gaśnice;
  • szafki i skrzynki ppoż.

Poszczególne rodzaje i typy wyposażenia powinny być dopasowane do konkretnej przestrzeni. Taką różnorodność dostrzec można np. w przypadku gaśnic. Na rynku znajdziemy gaśnice płynowe, proszkowe, śniegowe. Wybór wariantu musi być podyktowany ryzykiem, panującym w danej firmie lub zakładzie. Ochrona przeciwpożarowa, oferowana przez profesjonalne sklepy przeciwpożarowe, takie jak np. firma BHP PPOŻ, ma bardzo zróżnicowany charakter. Klienci mogą więc liczyć na wiele wariantów węży tłoczonych hydrantowych, hydranty wewnętrzne DN 25, DN 52 i inne artykuły.

Zaufanie sprawdzonemu sklepowi z ochroną przeciwpożarową niesie ze sobą wiele innych korzyści niż szeroki wybór. Takie sprzęty posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty, dzięki czemu zapewniają skuteczność działania oraz bezpieczeństwo użytkownikom zakładu. Przed zakupami dobre będzie upewnić się, czy wybieramy optymalny rodzaj ochrony przeciwpożarowej. Cennym wsparciem mogą być specjalne usługi doradcze informujące, jakie działania musimy wykonać w obrębie budynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *