Jak działa zagęszczarka gruntu?

Zagęszczarka gruntu jest maszyną wykorzystywaną do zagęszczania podłoża roboczego (gruntu lub powierzchni) przez proces wibracji. Warto pamiętać, że bazowym elementem zagęszczarki jest płyta metalowa. Jest ona napędzana przez układ wibracyjny, z kolei jego głównym sercem może być silnik spalinowy albo elektryczny. 

Rodzaje zagęszczarek

Zagęszczarki gruntu można podzielić na płytowe, a także wibracyjne. Warto zaznaczyć, ze zdecydowanie intensywniej działają zagęszczarki wibracyjne. Jest to spowodowane działaniem dwóch  niewyważonych mas, które wywołują niejednakowe drgania skierowane na zagęszczaną powierzchnię. Z kolei zagęszczarki płytowe rekomendowane są mniej doświadczonym osobom. Waga tego urządzenia dochodzi do 100 kg, natomiast zastosowanie ogranicza się do domowych prac takich jak ubicie gruntu.

Jak dbać o zagęszczarkę?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zagęszczarki do gruntu należą do zdecydowanie najczęściej wykorzystywanych urządzeń budowlanych. Warto zatem stosować się do zaleceń producenta, które zawarte są w instrukcji obsługi. Dzięki temu można będzie cieszyć się z długoletniego użytkowania zagęszczarki.W jaki sposób dbać o to urządzenie?

Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z zagęszczarką, należy sprawdzić poziom oleju w silniku. W zależności od stanu trzeba go uzupełnić albo odlać nadmiar do wysokości optymalnego pułapu. Rekomenduje się, aby wymieniać olej maksymalnie co 3 miesiące lub po upływie 50 roboczogodzin.

Warto również pamiętać, że silnik w trakcie wymiany oleju nie może być zimny. Kolejną istotną czynnością jest dolanie paliwa tylko i wyłącznie na wyłączonym silniku. Trzeba pamiętać, aby po zakończeniu pracy, albo w trakcie dłuższych przerw zamykać zawór dopływu paliwa.

Bardzo ważną rolę odgrywa również wizualna kontrola zagęszczarki. Należy przy tej czynności uwzględnić czy nie są widoczne wycieki oleju, a także czy wszystkie przewody, śruby, zasłonki są odpowiednio dokręcone. Nie można zapomnieć o sprawdzeniu osiowości kół przekładni pasowej. Nie wszyscy są świadomi, że pasek nie powinien pracować po skosie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *